ตึกศาลาว่าการกรุงย่างกุ้งถือได้ว่าเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมของพม่าที่สวยงาม  เริ่มก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1926 และเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1936 ปัจจุบันตึกแห่งนี้ได้ถูกบันทึกเป็นมรดกของประเทศการเดินทางโดยรถยนต์จะใช้ระยะเวลาเพียง 15-20นาทีจากโรงแรม