พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองมีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อมาเยื่อมเยือนประเทศพม่า  การเดินทางโดยรถยนต์ จะใช้ระยะเวลาเพียง 10-15 นาทีจากโรงแรมก้านก่อ

เจดีย์ซูเลตั้งอยู่บริเวณใจกลางของกรุงย่างกุ้ง มีอายุกว่า 2,000 ปี เชื่อกันว่าภายในมีเส้นพระเกศาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ที่นี่ ใช้ระยะเวลาในการเดินทางโดยรถยนต์เพียง 15-20 นาทีจากโรงแรม

ตึกศาลาว่าการกรุงย่างกุ้งถือได้ว่าเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมของพม่าที่สวยงาม  เริ่มก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1926 และเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1936 ปัจจุบันตึกแห่งนี้ได้ถูกบันทึกเป็นมรดกของประเทศการเดินทางโดยรถยนต์จะใช้ระยะเวลาเพียง 15-20นาทีจากโรงแรม

ตลาดโบโจ๊กอองซานตั้งอยู่บนถนนโบโจ๊ก อองซาน ในใจกลางกรุงย่างกุ้ง ตลาดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1926 เดิมชื่อว่าตลาดสก๊อต เพราะสร้างโดยมิสเตอร์เจมส์ จอร์จ สก๊อต ภายหลังจึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นตลาด โบโจ๊ก อองซาน เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลอองซาน  การเดินทางโดยรถยนต์จะใช้ระยะเวลาเพียง 10-15นาทีจากโรงแรม

ภัตตาคารการเวกซึ่งตั้งอยู่ในทะเลสาบการเวกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในใจกลางกรุงย่างกุ้ง เป็นเรือที่สร้างขึ้นตามแบบพระที่นั่งของกษัตริย์พม่า เรือลำนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1972 ใช้ระยะเวลาในการเดินทางโดยรถยนต์เพียง 10-15นาทีจากโรงแรม

ตึกศาลสูงรวมถึงหอคอยนาฬิกาเป็นสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ในสไตล์ของราชินีแอนแห่งประเทศอังกฤษที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1914ใช้ระยะเวลาในการเดินทางโดยรถยนต์เพียง 15-20 นาทีจากโรงแรม